Privacybeleid van toepassing op registratie in de centrale Consumenten Interactie Databank van Coca-Cola

LAATST HERZIEN: 22.05.20181. Privacybeleid 

2. Persoonsgegevens 

3. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen 

4. Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken 

5. Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt? 

6. Websites van derden/externe dienstverleners 

7. Aan reclame verbonden externe leveranciers 

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen? 

9. Bewaarperiode 

10. Gebruik van Sites door minderjarigen en waarschuwing voor de ouders 

11. Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte? 

12. Toepasselijk recht 

13. Updates van dit Privacybeleid 

 

1. Privacybeleid

The Coca-Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen zijn bezorgd over privacykwesties en we willen graag dat u weet hoe wij gegevens die betrekking hebben op u als persoon (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken en verstrekken.

NV Coca-Cola Services, gevestigd aan Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel (hierna: ‘we’, ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’) is de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid’).

Dit Privacybeleid beschrijft onze praktijken die verband houden met informatie die we verzamelen door middel van activiteiten die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid inclusief websites (onze ‘Websites’) en mobiele sites, toepassingen, widgets en andere mobiele, interactieve functies (tezamen onze ‘Apps’) (alles tezamen, Apps en Websites, de ‘Sites’).

U kunt kennisnemen van dit Privacybeleid tijdens registratie voor de Sites en (ii) na registratie door te klikken op een link met de naam ‘Privacybeleid’ onderaan elke pagina van de Website. Lees dit Privacybeleid aandachtig door.

Als u een account heeft aangemaakt kunt u gebruikmaken van uw toegangsgegevens om toegang te krijgen tot alle Sites die zijn gekoppeld aan de centrale Consumer Interaction Database van Coca-Cola.

 

2. Persoonsgegevens

a. De Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • achternaam
 • voornaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • postadres
 • telefoonnummer (inclusief uw nummer thuis en mobiele telefoonnummers)
 • e-mailadres
 • wachtwoorden
 • openbaar sociale-mediaprofiel
 • locatie-informatie
 • hobby's en interesses
 • consumptiepatronen
 • browser- en apparaatinformatie
 • informatie uit serverlogbestanden
 • informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • gegevens over het gebruik van apps
 • Persoonsgegevens over activiteiten/deelname (datum en tijdstip van de activiteit op de desbetreffende Sites – bijv. inloggen, meedoen aan een actie, winnen, deelname aan een quiz)
 • Persoonsgegevens die verband houden met hoe u reageert op onze marketingberichten (bijv. of u deze opent of niet, of u er op klikt of niet).

 

b. We vragen u ons geen Gevoelige Gegevens te sturen of te verstrekken via of op de Sites of anderszins.

Gevoelige Gegevens’ zijn Persoonsgegevens die verband houden met gevoelige aspecten zoals:

 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • godsdienstige of andere overtuiging
 • gezondheid of medische aandoeningen
 • criminele antecedenten
 • vakbondslidmaatschap
 • seksuele gerichtheid.

 

3. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Via de Sites: We kunnen Persoonsgegevens verzamelen via de Sites, bijv. wanneer u een account aanmaakt in verband met onze centrale Consumer Interaction Database.
 • Offline: We kunnen Persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u offline bent, bijv. wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

Met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen de Persoonsgegevens die u via de Sites verstrekt, worden gecombineerd met Persoonsgegevens en andere Informatie die u (online of offline) aan ons verstrekt, of die we anderszins online of offline verkrijgen.

 

4. Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken

We mogen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

    a.    Beantwoorden van uw vragen/administratieve interactie

 • Voor het beantwoorden van uw informatieverzoeken en vragen, in reactie op uw opmerkingen en om aan uw verzoeken te voldoen.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang uw vragen te beantwoorden.

 • Voor het aan u versturen van administratieve informatie, bijv. informatie met betrekking tot de Sites en wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang u te informeren over de ontwikkeling van onze Sites.

 

    b.    Marketingberichten

 • Voor het aan u versturen, of het door onze commerciële partners (afzonderlijk een ‘Commerciële Partner’ en tezamen ‘Commerciële Partners’) aan u laten versturen, van direct marketing-berichten per e-mail en via push-berichten. Via direct marketing-berichten wordt u geïnformeerd over acties of andere vergelijkbare activiteiten, over producten en diensten van Coca-Cola en van verwante merken (of die van onze Commerciële Partners), en wordt u onder andere gevraagd vragenlijsten in te vullen en mee te doen aan onderzoeken.

Juridische grondslag voor verwerking: uw toestemming.

U wordt in de gelegenheid gesteld om aan te geven of u wel of geen marketingberichten wenst te ontvangen, door middel van het privacy dashboard [id.coke.com] dat toegankelijk is op de Website (u klikt in het betreffende vakje indien u marketingberichten wenst te ontvangen; door nogmaals op hetzelfde vakje te klikken verdwijnt het vinkje).

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van direct marketing-berichten intrekken door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ onderaan iedere marketing e-mail, of door nogmaals te klikken op het betreffende vakje in het privacy dashboard [id.coke.com] waardoor het vinkje verdwijnt. U kunt ons ook op een andere manier laten weten dat u uw toestemming wenst in te trekken: per e-mail, of door ons te bellen of te schrijven. Hierbij maakt u gebruik van de contactinformatie in artikel 8 van dit Privacybeleid.

 

    c.    Personaliseren van marketingberichten

 • We kunnen onze marketingberichten op u afstemmen (inclusief het personaliseren van advertenties die worden getoond op onze platformen en websites van derden (desktop en mobiel) en mobiele applicaties op basis van (i) uw profielinformatie, (ii) hoe u reageert op onze Website (bijv. inloggen, meedoen aan een actie, winnen, deelname aan een quiz, uploaden van content en/of (iii) hoe u reageert op onze marketingberichten (bijv. of u deze opent of niet, of u erop klikt of niet, of u deze bekijkt of niet, of u ermee interacteert of niet).

Juridische grondslag voor verwerking: uw toestemming.

We bieden u de gelegenheid om dit personaliseren van marketingberichten te aanvaarden of te weigeren door een privacy dashboard [id.coke.com] aan u beschikbaar te stellen dat toegankelijk is op de Website www.cocacola.nl; van daaruit kunt u uw privacy voorkeuren instellen.

U kunt uw toestemming voor het personaliseren van uw marketingberichten intrekken door naar het privacy dashboard [id.coke.com] te gaan dat toegankelijk is op de Website en op het betreffende vakje te klikken waardoor het vinkje verdwijnt. U kunt ons ook op een andere manier laten weten dat u uw toestemming wenst in te trekken: per e-mail, of door ons te bellen of te schrijven. Hierbij maakt u gebruik van de contactinformatie in artikel 8 van dit Privacybeleid.

 

    d.    IT-beheer

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor het diagnosticeren van serverproblemen, het beheer van de Sites en te controleren of deze naar behoren werken.

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang om onze IT-systemen en netwerken te beheren.

 

    g.    Bescherming van onze belangen

 • Omdat we denken dat de verwerking nodig is of passend: (a) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (b) om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties en overheden, waaronder mogelijk ook overheidsinstanties en overheden buiten uw woonland; (c) om onze voorwaarden te handhaven; (d) om onze activiteiten of die van onze aangesloten ondernemingen te beschermen; (e) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (f) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we lijden te beperken.

Juridische grondslag voor verwerking: voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en ons gerechtvaardigde belang onze organisatie te beschermen.

 

    h.    Bedrijfsactiviteiten/fusie en overname

 • Voor het realiseren van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of aandelen, of een deel daarvan (ook in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure).

Juridische grondslag voor verwerking: ons gerechtvaardigde belang onze bedrijfsstrategie uit te voeren.5. Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

 

Uw Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende ontvangers:

 • Coca-Cola Nederland bv die ons helpt bij het beheer van onze Sites en bij onze communicatie met u.
 • MRM McCann, voor ondersteuning bij communicatie.
 • Salesforce.com, (i) als host van het Customer Relationship Management-systeem en (ii) voor het personaliseren van advertenties die worden getoond op onze platformen en websites van derden (desktop en mobiel) en mobiele applicaties.
 • Janrain, als host van het registratiesysteem van Persoonsgegevens in relatie tot consumentenprofielen.
 • Epam, dat in contact staat met Janrain.
 • Amazon, als host van de Sites.
 • Beckon, dat een marketing dashboard en rapportage-oplossing exploiteert.
 • Google, voor opslag in de cloud, grote databases voor zoekopdrachten en het personaliseren van advertenties die worden getoond op onze digitale platformen en websites van derden (desktop of mobiel) en mobiele applicaties.
 • M Group bv, welke de uitbetaling van refunden verzoeken afhandeld naar aanleiding van door Coca-Cola Nederland georganiseerde promoties.
 • Onze externe dienstverleners die diensten verlenen zoals ondersteuning van communicatie, audits en advies.
 • Onze Commerciële Partners met wie we een bijzondere relatie kunnen aangaan, voor het beheren van hun eigen marketingberichten. Omdat deze derden uw Persoonsgegevens zullen gebruiken op grond van hun eigen privacypraktijken, moet u op hun websites kijken voor informatie over hun privacypraktijken.
 • Een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf, onze activa of aandelen, of een deel daarvan (ook in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure).
 • Organisaties die wij beschouwen als noodzakelijke of passende relevante autoriteiten, aangesloten ondernemingen en derden: (a) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (b) om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties en overheden, waaronder mogelijk ook overheidsinstanties en overheden buiten uw woonland; (c) om onze voorwaarden te handhaven; (d) om onze activiteiten of die van onze aangesloten ondernemingen te beschermen; (e) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten ondernemingen, u of anderen te beschermen; en (f) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we lijden te beperken.

 

6. Websites van derden/externe dienstverleners

 

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site exploiteren achter een link op deze Sites. Het opnemen van een link op de Sites betekent niet dat wij of onze aangesloten ondernemingen goedkeuring geven aan de site achter de link.

Met name wijzen we u erop dat de Sites een link kunnen bevatten naar e-commerce websites, inclusief e-commerce websites van het merk Coca-Cola. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op e-commerce websites achter een link op de Sites. Op Persoonsgegevens die u verstrekt via de e-commerce website is het privacybeleid van de e-commercewebsite van toepassing, en niet dit Privacybeleid. We hebben geen zeggenschap over, en zijn niet verantwoordelijk voor, het gebruik van informatie die is verzameld via de e-commerce website.

In het geval van deelname aan een refund campagne, maken wij gebruik van de diensten van M Group voor het afhandelen van de terugbetaling aan consumenten die zijn aangevraagd via de campagne website. In dit geval worden uw persoonlijke gegevens verzameld door een derde partij en niet door ons en zijn ze onderhevig aan het privacybeleid van de derde partij in plaats van dit privacybeleid. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de externe partij, het gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en we promoten deze derden of hun websites niet. We geven geen enkele verklaring over de juistheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van informatie in het privacybeleid van deze derde partijen. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid op websites van derden zorgvuldig te lezen voordat u ze gebruikt.

 

7. Aan reclame verbonden externe leveranciers

 

NB. onze leveranciers van online- en e-mailreclame kunnen gebruikmaken van pixeltags, beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën in verband met de Sites om te helpen bij het beheer van onze online- en e-mailreclamecampagnes en om de effectiviteit van deze campagnes te vergroten. Een voorbeeld: indien een leverancier een unieke cookie op uw computer heeft geplaatst, kan de leverancier pixeltags, beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën gebruiken voor het herkennen van de cookie tijdens uw bezoek aan de Sites en om erachter te komen welke van onze online-reclame u naar onze Sites heeft gevoerd, en de leverancier mag ons deze Andere Informatie verstrekken voor ons gebruik. NB. we mogen deze Andere Informatie die door onze leveranciers aan ons is verstrekt koppelen aan Persoonsgegevens over u die we eerder hebben verzameld.

 

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

    a.    Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens

Met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens als beschreven in dit Privacybeleid, hebt u het recht:

 • een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;
 • van ons te verlangen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken;
 • te verlangen dat we stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens ter verbetering van onze acties en Website-toepassingen.

Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • van ons te verlangen uw Persoonsgegevens te verwijderen;
 • onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken; en
 • van ons te verlangen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

    b.    Het uitoefenen van uw rechten

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

 • U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolanl@coca-cola.com
 • U kunt ons telefonisch bereiken op: 0800-262 226 52
 • U kunt een brief sturen naar het volgende postadres:
  Coca-Cola Nederland B.V.

Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam

 

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

 

    c.    Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan), indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die een inbreuk oplevert van de algemene verordeningbetreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de EU, nr. 2016/679 van 27 april 2016.

 

    d.    Contactgegevens van onze Data Protection Officer (DPO)

 

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via het volgende emailadres: DPO-Europe@coca-cola.com

 

9. Bewaarperiode

 

    a.    Het is onze bedoeling uw Persoonsgegevens juist en actueel te houden. We zullen de Persoonsgegevens die we over u houden verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

 

    b.    We zullen uw Persoonsgegevens bewaren zolang u geregistreerd gebruiker bent van onze Sites, met inachtneming van de wettelijk verplichte bewaartermijn en verjaringstermijnen. Behoudens paragraaf c. hieronder, bewaren we uw persoonlijke gegevens die we gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, voor een periode van maximaal 2 jaar, behalve wanneer wettelijke vereisten van toepassing zijn die ons verplichten om uw persoonlijke gegevens langer of korter te bewaren.

 

    c.    Accounts aangemaakt in onze centrale Consumer Interaction Database die niet gebruikt zijn gedurende 1 maand na het aanmaken ervan (bijv. Geen toestemming gegeven door u en geen deelname aan promoties) worden binnen 2 maanden na het aanmaken verwijderd.

 

10. Gebruik van Sites door minderjarigen en waarschuwing voor de ouders

 

De Sites zijn gericht op personen van 13 jaar en ouder, waarbij tot 16 jaar toestemming van de ouders nodig is. We vragen personen jonger dan 13 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Sites. We behouden ons het recht voor om te allen tijde bewijs te vragen van de ouderlijke toestemming om het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen mogelijk te maken.

Voor een aantal Sites of Apps kan een leeftijdsgrens gelden, op grond van wat passend is voor bepaalde leeftijden of wat wettelijk is toegestaan. Wanneer er specifieke leeftijdsgrenzen gelden, zal dit duidelijk op de desbetreffende Site worden aangegeven en wij kunnen vragen stellen om uw leeftijd te controleren voordat u verder gaat.

 

11. Hoe zit het met de doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte?

 

Om de doelen te bereiken die worden beschreven in dit Privacybeleid, geven we uw persoonlijke gegevens door naar de landen die niet zorgen voor een passend beschermingsniveau, zoals de Verenigde Staten van Amerika. In dat geval zijn onze gegevensoverdrachten onderworpen aan de volgende waarborgen die in overeenstemming zijn met de AVG, om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd:

Neem voor alle relevante informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar derde landen (inclusief de relevante overdrachtsmechanismen) contact op met onze Privacy Office op dit adres: privacy@coca-cola.com .

 

12. Toepasselijk recht

 

Dit Privacybeleid wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd naar, Belgisch recht en ander in de Europese Unie toepasselijk recht.

 

13. Updates van dit Privacybeleid

 

    a.    U kunt zien wanneer dit Privacybeleid het laatst is gewijzigd via de optie ‘LAATST HERZIEN’ bovenaan deze paga.

 

    b.    Alle overwogen wijzigingen van dit Privacybeleid zullen ruimschoots voordat de wijzigingen van kracht worden aan u worden gecommuniceerd.

 

U kunt dit Privacybeleid (en herziene versies daarvan) afdrukken of downloaden, of op andere wijze een exemplaar bewaren, or uw administratie.

 

2018 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.