Officieel reglement van de promotiecampagne

Coca‑Cola & Radio 538 « Beach House spelvoorwaarden »

 

1. De actie Coca Cola & Radio 538 “Beach House” wordt georganiseerd door Coca Cola Services NV en gecoördineerd door Coca Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam (verder “Coca Cola” genoemd). Deze actie is een kansspel. Het staat open voor personen van 14 jaar en ouder die in Nederland wonen (met verplichting voor minderjarigen om door hun ouders /legale voogd te worden vergezeld), met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca Cola Nederland bv, Coca Cola Enterprises Nederland bv, Coca Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

2. Dit kansspel is enkel geldig van 1 agustus tot 31 augustus 2016 (23h59).

3. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan deze die wordt beschreven in onderhavig reglement.

4.  De winnaars van het kansspel zullen geloot worden.

5.  Om op een geldige manier deel te nemen aan het kansspel, moet de deelnemer zijn motivatie om een weekend in het Coca-Cola beachhouse te verblijven, doorgeven via de Radio 538 Zomerlijn op 0800-1325. Hiermee maakt hij/zij kans op de prijs. Indien hij werd geloot ontvangt de winnaar een bericht die zijn prijs bevestigd. Er zal telefonisch contact met hem opgenomen worden.

6.  De deelnemer kan meerdere keren per dag deelnemen aan deze actie. In alle gevallen kan een huishouden enkel een prijs winnen gedurende de hele activatie.

7. Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14 jaar oud is en in Nederland woont. Minderjarigen die een verblijf winnen moeten een schriftelijk bewijs leveren dat zij door hun ouders of legale voogd zullen worden vergezeld. Er zal geen verblijf worden gegeven aan minderjarigen zonder dat hun ouders of legale voogd hen vergezellen. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

8.  In totaal zullen in het kader van het kansspel:

1 prijs (van € 2.200 /pakket) worden uitgedeeld, tijdens de actieperiode en ongeacht het aantal deelnemers. Elk pakket omvat een verblijf van 3 overnachtingen voor 4 personen in een Beach House op Willy Zuid in Katwijk, alsook vervoer vanaf station of parkeerplaats Zeehospitium naar Willy Zuid en terug, tapasdiner eerste avond bij Strand Paviljoen Willy Zuid, tegoed van €250 vrij te besteden aan eten en drinken (non-alcoholisch) bij Strandpaviljoen Willy Zuid, Coca Cola frisdranken in het strandhuisje (1 gevulde koelkast bij aankomst, 200 flesjes), gebruik Netflix en Spotify, gebruik polaroid camera (1 pakket van 20 vellen per winner), 1 watersport activiteit bij Aquabest per persoon, gebruik van alle items in en om het Coca Cola Beachhouse. Mee te nemen naar huis: Coca Cola koeltasje met 6-pack Coca Cola, 4 Coca Cola badhandoeken, 4 Coca Cola zonnebrillen, 1 Coca Cola sleutelhanger en strandbal. Alle andere kosten zijn ten lasten van de winnaar en de personen die hem vergezellen.

9.  De winnaar van het verblijf in het BEACH HOUSE zal definitief bekendgemaakt worden nadat hun gegevens, alsook deze van de reisgezellen, en het beantwoorden aan de voorwaarden ivm de minderjarigen gecontroleerd zijn alsook de aanvaarding van de algemene voorwaarden van Willy Zuid door alle personen. Deze algemene voorwaarden vind je hierbij.

10.  Indien de winnaar binnen de toegestane termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie, onder welke vorm dan ook.

11.  Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Coca Cola.

12. Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing.

13. Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

14. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca Cola heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

15.  De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

16.  Deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarig tot 16 jaar is de toestemming van een van zijn ouder noodzakelijk.

17.  Coca Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.

18. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook.
  • een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;
  • drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
  • het verhinderd zijn van de winnaar(s) om welke reden dan ook om het verblijf op de door de organisator bepaalde datum;
  • alle bijkomende uitgaven en/of verblijfs- of transportkosten – behalve de uitgaven waarvan in dit reglement uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze voor rekening van Coca Cola zijn – die de winnaar eventueel moet maken door deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan maakt;
  • elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van het evenement of eender welke andere gebeurtenis;
  • de annulering of de wijziging van de datum of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.
  • Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.
  • De winnaar en/of de persoon die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur, en deze zijn niet gedekt door Coca Cola.

19. De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto of ingesproken bericht kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

20.  Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.

We hebben nog veel meer voor je!