Specifieke Voorwaarden

Multi-brand Januari HOME actie (afgelopen)


“Terugbetaal Acties” op verschillende merken worden georganiseerd door Coca-Cola Services nv, en gecoӧrdineerd door Coca-Cola Nederland BV, Marten Meesweg 25J, 3068 AV Rotterdam zijn (hieronder genoemd als “Coca-Cola”). ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van dit digitale platform TIKKIE om deze Terugbetaal Acties uit te voeren.

Desbetreffende producten, specifieke voordelen en geldigheidsdata van de actie zullen worden vermeld op communicatie materialen van Coca-Cola alsook op dit digitale platform.

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan deze die hier wordt beschreven. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van die specifieke voorwaarden, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Coca-Cola heeft het recht om het verloop van deze actie gedurende de actieperiode aan te passen.

Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan; elke persoon die minstens 14 jaar oud is, een Nederlandse bankrekening heeft en in Nederland woont.

De Terugbetaal Actie “Multi-brand Januari HOME” is geldig bij aankoop van een Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta No Calories of Sprite (250ml, 330ml, 375ml en 500ml) gekocht in de supermarkt (zie volledige productlijst in de Appendix) en loopt van 2 januari tot en met 6 februari 2020. Bij aankoop van één van deze verpakkingen zal de consument die een geldige aanvraag van terugbetaling invoert, het bedrag van 50 cent vergoed krijgen.

Per actie zal er 1 terugbetaling aangeboden worden per persoon (op basis van bankrekening) voor het bedrag van 50 cent voor de hele duur van de actie. Acties zijn nooit cumuleerbaar.

Om op een geldige manier deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer de volgende procedure opvolgen: hij moet de aan de specifieke actie onderhevig zijnde producten aankopen. De deelnemer scant vervolgens de QR-code van de campagne en wordt dan verwezen naar TIKKIE waar hij de nodige stappen moet opvolgen, namelijk akkoord gaan met de voorwaarden en de barcode scannen.

Na het controleren van de barcode krijgt de deelnemer direct een bevestiging in de app. De terugbetaling zal binnen 1 dag op de bankrekening van de deelnemer gestort worden.

Wij behouden het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan voldoende aankoopbewijzen.

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Coca-Cola verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van die actie.

De deelnames van een of meerdere deelnemer(s) kunnen worden opgeschort en geannuleerd, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze waaronder begrepen kan worden, zonder zich te beperken tot: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts.

Noch Coca-Cola of ABN AMRO kunnen aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de actie zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

Noch Coca-Cola of ABN AMRO kunnen aansprakelijk worden gesteld voor:

·       Ongevallen, laattijdige terugbetalingen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie of de terugbetaling onder welke vorm dan ook.

·       Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting;

·       Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

Deze actie is onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht, zonder verwijzing naar de keuze van wettelijke bepalingen. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Rotterdam.

Appendix deelnemende varianten:

 • COCA-COLA LIGHT CAN 0.25L
 • COCA-COLA LIGHT EXOTIC MANGO CAN 0.25L
 • COCA-COLA LIGHT GINGER LIME CAN 0.25L
 • COCA COLA LIGHT CAN 0.33L
 • COCA COLA LIGHT PET 0.50L ICE COLD
 • COCA COLA LIGHT PET 0.50L
 • COCA-COLA ZERO VANILLA CAN 0.25L
 • COCA-COLA ZERO CHERRY CAN 0.25L
 • COCA-COLA ZERO PET 0.375L ICE COLD
 • COCA-COLA ZERO CINNAMON CAN 0.33L
 • COCA-COLA ZERO CAN 0.33L
 • COCA-COLA ZERO CAN 0.25L
 • COCA-COLA ZERO PET 0.375L
 • COCA-COLA ZERO LEMON CAN 0.33L
 • FANTA ZERO CASSIS CAN 0.33L
 • FANTA ZERO PEACH APRICOT CAN 0.33L
 • FANTA ZERO LEMON CAN 0.33L
 • FANTA EXOTIC ZERO CAN 0.33L
 • FANTA EXOTIC ZERO PET 0.375L
 • FANTA LEMON ELDERFLOWER NO SUGAR CAN 0.33L
 • FANTA ZERO LEMON PET 0.50L
 • FANTA ZERO LEMON CAN 0.33L
 • FANTA ZERO ORANGE CAN 0.33L
 • FANTA ZERO ORANGE PET 0.50L
 • FANTA STRAWBERRY KIWI ZERO CAN 0.33L
 • SPRITE REFRESH CRANBERRY CAN 0.25L
 • SPRITE REFRESH CACTUS CAN 0.25L
 • SPRITE REFRESH PET 0.50L
 • SPRITE REFRESH CAN 0.33L
 • SPRITE REFRESH CAN 0.33L
 • SPRITE REFRESH CAN 0.25L
 • SPRITE REFRESH CRANBERRY CAN 0.33L