Officieel reglement van de promotiecampagne

Coca-Cola “Zomer 2018”

 

Algemene Voorwaarden

 

1.       De actie Coca-Cola “Zomer 2018” wordt georganiseerd door Coca-Cola Services NV en gecoördineerd door Coca-Cola Nederland BV, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam (verder “Coca-Cola” genoemd). Deze actie staat open voor personen van 14 jaar en ouder (met verplichting voor jongeren onder 18 jaar om begeleid te zijn door een ouder of wettelijke voogd) die in Nederland wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Coca-Cola Nederland bv, Coca-Cola Enterprises Nederland bv, Coca-Cola Services NV of van een van de ondernemingen die aan deze vennootschappen verbonden zijn, van een van hun reclameagentschappen en partners van deze promotie, alsook hun familieleden.

2.       Deze actie is een kansspel. Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing.

3.       Dit kansspel is enkel geldig van 10 mei 2018 tot 31 augustus 2018 (23h59).

4.       Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden alsook deze van Coca-Cola partners in deze actie.

5.       Om op een geldige manier deel te nemen aan het kansspel, moet de deelnemer naar scanacoke.nl/zomer gaan, zijn fles of blik scannen, namelijk een foto daarvan nemen (deelnemende producten: 200ml, 250ml, 330ml, 375ml, 500ml, 1L, 1.5L, 1.75L Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola zero), deze foto uploaden en een geldig profiel aanmaken. Nadat hij/zij een geldig Coca-Cola-profiel heeft aangemaakt, indien hij/zij dit nog niet heeft, ofwel zichzelf ingelogd heeft op zijn bestaand Coca-Cola-profiel, maakt hij/zij kans op de prijs. Direct na deelname en indien hij werd geloot ontvangt de winnaar een bericht die zijn prijs bevestigt. De winnaar zal vervolgens een bevestingsemail of welkomstbrief/pakket ontvangen om de nodige informatie voor de levering van zijn prijs te geven. Ook zal er indien nodig telefonisch contact met hem opgenomen worden.

6.       De deelnemer kan één  keer per dag deelnemen aan deze actie. In alle gevallen kan een huishouden enkel één prijs winnen gedurende de hele activatie. Voor de volledige duur van de promotie, zal er slechts één winnaar zijn per huishouden.

De winnende inzendingen zullen onmiddelijk gekend worden door een automatisch kansspelsysteem. Alle prijzen zijn zoals aangegeven (zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van wijzigingen) en beschikbaar om te winnen. Prijzen worden verstrekt aan winnaars, maar er kan geen aanspraak op worden gemaakt. De prijs wordt toegekend als de inzending overeenkomt met het winnende moment of de volgende in de rij is nadat een winnend moment is vrijgegeven. Winnaars worden onmiddellijk bekendgemaakt, waardoor de winnaar zijn prijs meteen kan kiezen of later (binnen zeven dagen na het winnen) kan terugkeren om zijn prijs te selecteren met behulp van de link in de bevestigingse-mail (verdere informatie over de procedure voor de winnaar – zie artikel 17).

7.       Om op een geldige manier deel te nemen aan dit kansspel, moet de deelnemer surfen naar de website zoals aangegeven op de deelnemende verpakking en de beschreven procedure volgen. De deelnemer maakt een foto van zijn verpakking. Indien er een correcte verpakking gescand is moet de deelnemer een Coca-Cola profiel aanmaken of zich identificeren door middel van zijn Coca-Cola profiel. Deelnemers zien meteen of ze gewonnen hebben of niet. Winnaars hebben vanaf het moment dat ze hebben gewonnen zeven dagen de tijd om een prijs te kiezen.

8.       Iedere winnaar kan kiezen uit een selectie prijzen van een betreffende winnende reeks. Alle reeksprijzen die op het moment van winnen beschikbaar zijn, kunnen worden bekeken via een 'onlinecatalogus' die meteen na het winnen zeven dagen lang beschikbaar is. Binnen iedere reeks zijn er een aantal prijzen beschikbaar waaruit de winnaar kan kiezen. Iedere prijs is op basis van beschikbaarheid. De prijzen die aan de winnaars worden gepresenteerd, kunnen variëren tijdens de periode van zeven dagen waarin winnaars hun prijs kunnen verzilveren. Alle winnaars worden als potentiële winnaars beschouwd totdat hun prijs is bevestigd in overeenstemming met de voorwaarden van de actie.

9.       De prijsreeksen bestaan uit ruim 600 prijzen (zie bijlage voor details).

Voor sommige prijzen (zie bijlage) is er een standaard reisbijstandsverzekering die voldoet aan de algemene voorwaarden van het reisbureau waarmee Coca-Cola werkt inbegrepen. De winnaar zal hiervan kennis nemen alvorens zijn reis te boeken. Het reis pakket sluit alle andere kosten, niet uitdrukkelijk vermeld in dit regelement, uit met inbegrip van maar niet beperkt tot de transfers van en naar de luchthaven van vertrek, paspoort kosten, visum of vaccinatie, andere accommodatie, maaltijden, drankjes, fooien of andere uitgaven voor of tijdens het reizen door passagiers of derden alsook schade aan de hotels of installatie.


** Wij hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat alle prijsbeschrijvingen en afbeeldingen een accurate weergave zijn van de ervaringen. De afbeeldingen zijn echter uitsluitend bedoeld om een algemene illustratie te geven van de beschreven ervaring en dienen ook als zodanig te worden behandeld.

Winnaars kunnen specifieke details en informatie met betrekking tot de prijs bekijken voordat zij de prijs kiezen. Voor sommige ervaringen gelden er mogelijk beperkingen qua reis- of gebruiksdatum. Deze kunnen worden bekeken. Zodra een winnaar zijn prijs heeft gekozen, moet hij zich aan de voorwaarden van de aanbieder van de prijs/partner houden

10.    De winnaars, voor zichzelf en begeleiders, moeten hun volledige contactgegevens bevestigen (voornaam, naam, geboortedatum en adres), hun telefoonnummer en/of GSM en dienen, indien nodig, een kopie van hun identiteitskaart en/of paspoort (geldig tot 6 maanden na de reis) te overleggen. Minderjarigen moeten aantonen dat ze worden begeleid door een ouder of legale voogd voor reizen buiten Nederland. Geen enkele wijziging kan daarna nog gebeuren en zal beschouwd worden als een verwerping van de prijs. Deze gegevens en documenten zullen overgedragen worden aan de prijspartner waarmee Coca-Cola werkt voor de definitieve reservatie is gemaakt. Alle reizigers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle administratieve en wettelijke eisen in de gezondheidszorg (vaccinaties, etc.). Paspoort, visum, sanitaire voorzieningen en verzekeringen ander dan die voorzien door het reisbureau zijn de verantwoordelijkheid van elke reiziger.

11.   Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 14 jaar oud is en in Nederland woont. Minderjarigen die een verblijf winnen moeten een schriftelijk bewijs leveren dat zij door hun ouders of legale voogd zullen worden vergezeld. Er zal geen verblijf worden toegekend aan minderjarigen zonder dat hun ouders of legale voogd hen vergezellen onder de hierboven beschreven voorwaarden.  De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen. Er zullen geen prijzen worden verstuurd naar andere landen.

12.   Zullen niet in aanmerking worden genomen in het kader van deze promotie: de deelnemers die geen volledig profiel hebben, namelijk die hun contactgegevens niet ingevuld hebben.

13.   De winnaars van reis pakketten zullen per email en/of telefoon gecontacteerd worden om een deelnemersformulier aan de reis in te vullen en zullen gevraagd worden een aantal persoonlijke gegevens van de winnaar en de begeleider in te vullen, die nodig zijn voor de toekenning. Het formulier en alle benodigde documenten moeten, worden ondertekend en wettelijk gemachtigd door de ouder of voogd. Indien de winnaar binnen de toegestane termijn niet ingaat op de vraag om zijn gegevens per mail te bevestigen en een kopie van zijn identiteitskaart te sturen, wordt de prijs aan iemand anders toegekend en verliest de winnaar elk recht op een compensatie onder welke vorm dan ook.

14.    De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

15.   Kansspelbelasting over de prijzen zal worden afgedragen door Coca-Cola.

16.   Zodra de prijs is gekozen, wordt de winnaar doorgeleid naar de website van de prijspartner en volgt hij de instructies op het scherm. Alle verantwoordelijkheid na het moment van verzenden ligt bij de prijspartner. De winnaar moet zijn prijs binnen het tijdsbestek dat door de prijspartner wordt vermeld boeken.

De boekingsbevestiging voor de prijs/ervaring wordt per e-mail of online voucher verstrekt, afhankelijk van het boekingsproces van de aanbieder van de prijs.

Alle boekingen worden in overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieder van de prijs uitgevoerd. Winnaars moeten de bepalingen en voorwaarden van deze prijspartner accepteren, evenals de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij alvorens de vlucht te nemen. (gelieve de site van de betrokken luchtvaartmaatschappij te raadplegen) Zij zullen alle informatie met betrekking tot hun prijs rechtstreeks van de prijspartner ontvangen.

17.   Via de bevestingse-mail worden winnaars uitgenodigd om de beschikbare prijzen te bekijken in de catalogus. Zij krijgen een e-mail toegestuurd. Ze hebben zeven dagen de tijd om hun favoriete prijs te kiezen uit de beschikbare prijzen binnen de winnende prijsreeks. 

Alleen winnaars kunnen 'meer informatie' bekijken bij de ervaringen die kunnen worden gewonnen. Zij kunnen extra informatie lezen, waaronder belangrijke beperkingen en de volledige informatie over de prijspartner en de ervaring.

Als de winnaar tevreden is met de gekozen prijs, kan hij zijn keuze bevestigen door op de knop 'VERZENDEN' te drukken. Nadat deze knop is ingedrukt, is de prijs onherroepelijk geselecteerd. Na dit proces wordt de deelnemer doorgestuurd naar de website van de prijspartner die verantwoordelijk is voor de ervaring. Winnaars zijn gebonden aan de voorwaarden van de prijspartner.

De prijspartners regelen de uitvoering van de prijs. Winnaars worden rechtstreeks in contact gebracht met onze prijspartner Sodexo om de boeking van de ervaring te voltooien. De volledige details van de prijs, waaronder (indien van toepassing) vliegtickets en de boekingsbevestiging van het hotel, worden naar de winnaar verstuurd. De boekingen van ervaringen en reizen vallen onder de voorwaarden van de reispartner. Reispartners zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de prijs.

1.       Alle verdere communicatie over de prijs/ervaring verloopt via de prijspartner die de ervaring organiseert. 

2.       Als de winnaar niet meteen kiest, kan hij binnen zeven dagen nog eens inloggen. Er wordt een herinnering gestuurd als de deelnemer binnen twee/drie dagen nog niet geboekt heeft.

Als de deelnemer zijn prijs niet binnen zeven dagen kiest, gaat zijn winst verloren en komt hij via de links in de e-mail niet langer bij de catalogus terecht, maar bij een foutpagina.

 

Algemene voorwaarden

18.   Deze actie in Nederland staat onder controle van Meester Indekeu, gerechtsdeurwaarder te 1190 Brussel, Brugmannlaan 69, die de hele actie superviseert. Zijn beslissingen zijn onherroepelijk en er is geen enkel beroep mogelijk.

19.   Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen. Om de prijsuitreiking te waarborgen, heeft Coca-Cola het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.

13.   De gegevens die verzameld worden bij het aanmaken van het profiel, het gebruik ervan en/of de deelname aan deze wedstrijd, worden beheerd en gecontroleerd door Coca-Cola Services nv, Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel alsook Coca-Cola Nederland bv, Watermanweg 20, 3067 GG Rotterdam conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens (zie Coca-Cola Privacy Policy) exclusief voor de doeleinden van de actie tenzij de deelnemer expliciet aanvaard heeft dat het gebruik van zijn persoongegevens voor andere doeleinden mogen worden gebruikt. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Consumer Interaction Center, Postbus 8750, 3009 AT Rotterdam of per e-mail naar cocacolanl@coca-cola.com. Daarnaast aanvaarden de winnaars dat de persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de toekenning van de prijs overgedragen worden naar de prijspartner waarmee Coca-Cola werkt en waarvan alle details gecommuniceerd zullen worden bij het boeken van de prijs. Deze persoonlijke gegevens worden beheerd onder de exclusieve verantwoordelijkheid van het agentschap in overeenstemming met haar Privacy Policy. Het agentschap zal in direct contact met de winnaar moeten treden voor eventuele aanvullende informatie.

20.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.

21.   Deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarig tot 16 jaar is de toestemming van een van zijn ouder noodzakelijk.

22.   Coca-Cola kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van accounts…

23.   Coca-Cola kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

-          ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook, in het bijzonder maar niet beperkt tot de risico's in verband met reizen naar, binnen en vanuit de reisbestemming.

-          verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.

-          drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.

-          Fouten of omissies van het reisbureau.

-          Elke onmogelijkheden voor reizigers om te reizen op de vastgestelde datum.

-          Eventuele extra kosten en/of de kosten van levensonderhoud of transport - anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Coca-Cola uitdrukkelijk vermeld – die de winnaar (en de begeleider) uiteindelijk moet dragen als gevolg van zijn deelname aan de actie, de aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij wil.

-          elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs, of het nu gaat om transport, het verloop van de reis of eender welke andere gebeurtenis.

-          de annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Coca-Cola, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.

-          Het onvermogen van de reizigers om naar hun bestemming te vertrekken ten gevolge van een besluit van de autoriteiten, de weigering van autoriteiten, no show van de reizigers op de datum van vertrek op de aangegeven uren, afwezigheid of niet-geldigheid van een visum of paspoort of ieder ander document dat vereist is bij vertrek.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

24.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.

25.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Coca-Cola ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

26.   Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht. Elke clausule die illegaal of ongeldig zou worden verklaard, wordt beschouwd als niet van toepassing zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze verordening.

Bijlage: Lijst met prijzen